Công ty cổ phần Tân Việt

[ad_1]

Công ty cổ phần Tân Việt

Cong ty co phan Tan Viet
Mã Số Thuế: 4200682371
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 12 – 14 Trần Phú, Xương Huân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Phan Ngọc Sơn
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công ty cổ phần Tân Việt

Mã số thuế của Công ty cổ phần Tân Việt?

✓ Trả lời: 4200682371

Số điện thoại liên hệ Công ty cổ phần Tân Việt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty cổ phần Tân Việt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Tân Việt?

✓ Trả lời: 12 – 14 Trần Phú, Xương Huân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty cổ phần Tân Việt là ai?

✓ Trả lời: Phan Ngọc Sơn

Ngành nghề chính của Công ty cổ phần Tân Việt?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]