Công Ty Cổ Phần Sx-Tm-Dv Thực Phẩm Liên Việt Xanh Miền Trung

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Sx-Tm-Dv Thực Phẩm Liên Việt Xanh Miền Trung

Tiếng Anh:

CENTRAL LIEN VIET GREEN FOODS SX-TM-DV JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Sx-Tm-Dv Thuc Pham Lien Viet Xanh Mien Trung
Mã Số Thuế: 4201959717
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Lương Hòa, Xã Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 08-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Minh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Sx-Tm-Dv Thực Phẩm Liên Việt Xanh Miền Trung

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Sx-Tm-Dv Thực Phẩm Liên Việt Xanh Miền Trung?

✓ Trả lời: 4201959717

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Sx-Tm-Dv Thực Phẩm Liên Việt Xanh Miền Trung?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Sx-Tm-Dv Thực Phẩm Liên Việt Xanh Miền Trung chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Sx-Tm-Dv Thực Phẩm Liên Việt Xanh Miền Trung?

✓ Trả lời: Thôn Lương Hòa, Xã Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Sx-Tm-Dv Thực Phẩm Liên Việt Xanh Miền Trung là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Quang Minh

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Sx-Tm-Dv Thực Phẩm Liên Việt Xanh Miền Trung?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]