Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Yến Khánh Hòa

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Yến Khánh Hòa

Tiếng Anh:

YEN KHANH HOA PRODUCTION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan San Xuat Va Thuong Mai Yen Khanh Hoa
Mã Số Thuế: 4201959322
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 59 đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 04-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 04-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hùng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Yến Khánh Hòa

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Yến Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 4201959322

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Yến Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Yến Khánh Hòa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Yến Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Số 59 đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Yến Khánh Hòa là ai?

✓ Trả lời: Phạm Ngọc Hùng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Yến Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]