Công Ty Cổ Phần Sản Xuất � Thương Mại Ngọc Long

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất � Thương Mại Ngọc Long

Cong Ty Co Phan San Xuat � Thuong Mai Ngoc Long
Mã Số Thuế: 4200723003
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 78 Lê Đại Hành – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 09-11-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-11-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 24
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Lê Duy Tân Lê Duy Tân
Ngành nghề chính: Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Sản Xuất � Thương Mại Ngọc Long

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất � Thương Mại Ngọc Long?

✓ Trả lời: 4200723003

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất � Thương Mại Ngọc Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất � Thương Mại Ngọc Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất � Thương Mại Ngọc Long?

✓ Trả lời: 78 Lê Đại Hành – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất � Thương Mại Ngọc Long là ai?

✓ Trả lời: Lê Duy Tân Lê Duy Tân

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất � Thương Mại Ngọc Long?

✓ Trả lời: Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo

[ad_2]