Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Nt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Nt

Tiếng Anh:

NT URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Phat Trien Do Thi Nt
Mã Số Thuế: 4201958706
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 22-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Hà Vân Hiền
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Nt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Nt?

✓ Trả lời: 4201958706

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Nt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Nt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Nt?

✓ Trả lời: Số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Nt là ai?

✓ Trả lời: Hà Vân Hiền

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Nt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]