Công Ty Cổ Phần Ocean View Nha Trang

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Ocean View Nha Trang

Tiếng Anh:

OCEAN VIEW NT JSC

Cong Ty Co Phan Ocean View Nha Trang
Mã Số Thuế: 4201110384
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 38 Trần Nhật Duật – Phường Phước Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 09-09-2009
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-09-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 2
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Trần Anh Tú Hà Nhật Thành
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Ocean View Nha Trang

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Ocean View Nha Trang?

✓ Trả lời: 4201110384

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Ocean View Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Ocean View Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Ocean View Nha Trang?

✓ Trả lời: 38 Trần Nhật Duật – Phường Phước Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Ocean View Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Trần Anh Tú Hà Nhật Thành

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Ocean View Nha Trang?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]