Công Ty Cổ Phần Nội Thất Tàu Thủy Nha Trang

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Tàu Thủy Nha Trang

Tiếng Anh:

Công ty cổ phần nội thất tàu thuỷ Nha Trang

Cong Ty Co Phan Noi That Tau Thuy Nha Trang
Mã Số Thuế: 4200689144
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 01 Tân Lộc – Phường Vĩnh Trường – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 17-05-2007
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 17-05-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 42
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Phan Thành Hóa Hoàng Anh Tuấn
Ngành nghề chính: Đóng tàu và cấu kiện nổi

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Nội Thất Tàu Thủy Nha Trang

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Nội Thất Tàu Thủy Nha Trang?

✓ Trả lời: 4200689144

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Nội Thất Tàu Thủy Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Nội Thất Tàu Thủy Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Nội Thất Tàu Thủy Nha Trang?

✓ Trả lời: 01 Tân Lộc – Phường Vĩnh Trường – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Nội Thất Tàu Thủy Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Phan Thành Hóa Hoàng Anh Tuấn

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Nội Thất Tàu Thủy Nha Trang?

✓ Trả lời: Đóng tàu và cấu kiện nổi

[ad_2]