Công ty cổ phần năng lượng An Sinh

[ad_1]

Công ty cổ phần năng lượng An Sinh

Tiếng Anh:

An Sinh Ennergy Joint Stock Company

Cong ty co phan nang luong An Sinh
Mã Số Thuế: 4200681755
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 78 Trần Phú, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 27-02-2007
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-02-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tiến Nguyễn Đức Tiến
Ngành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công ty cổ phần năng lượng An Sinh

Mã số thuế của Công ty cổ phần năng lượng An Sinh?

✓ Trả lời: 4200681755

Số điện thoại liên hệ Công ty cổ phần năng lượng An Sinh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty cổ phần năng lượng An Sinh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần năng lượng An Sinh?

✓ Trả lời: 78 Trần Phú, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty cổ phần năng lượng An Sinh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đức Tiến Nguyễn Đức Tiến

Ngành nghề chính của Công ty cổ phần năng lượng An Sinh?

✓ Trả lời: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]