Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Hàng Hải Tình Bằng Hữu

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Hàng Hải Tình Bằng Hữu

Tiếng Anh:

Friendship Marine Engineering Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Ky Thuat Hang Hai Tinh Bang Huu
Mã Số Thuế: 4201924383
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: số 93/100 Nguyễn Khuyến, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 18-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Lê Quốc Dũng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Hàng Hải Tình Bằng Hữu

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Hàng Hải Tình Bằng Hữu?

✓ Trả lời: 4201924383

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Hàng Hải Tình Bằng Hữu?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Hàng Hải Tình Bằng Hữu chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Hàng Hải Tình Bằng Hữu?

✓ Trả lời: số 93/100 Nguyễn Khuyến, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Hàng Hải Tình Bằng Hữu là ai?

✓ Trả lời: Lê Quốc Dũng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Hàng Hải Tình Bằng Hữu?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]