Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Nanchubu Kiyokawa

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Nanchubu Kiyokawa

Tiếng Anh:

NKB

Cong Ty Co Phan Kinh Doanh Nanchubu Kiyokawa
Mã Số Thuế: 4201527001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 142 Ngô Gia Tự – Phường Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 07-09-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-09-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 20
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Đỗ Như Nhuận Đỗ Như Nhuận
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Nanchubu Kiyokawa

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Nanchubu Kiyokawa?

✓ Trả lời: 4201527001

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Nanchubu Kiyokawa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Nanchubu Kiyokawa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Nanchubu Kiyokawa?

✓ Trả lời: 142 Ngô Gia Tự – Phường Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Nanchubu Kiyokawa là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Như Nhuận Đỗ Như Nhuận

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Nanchubu Kiyokawa?

✓ Trả lời: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]