Công Ty Cổ Phần Kim Hưng Long

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Kim Hưng Long

Cong Ty Co Phan Kim Hung Long
Mã Số Thuế: 4200679241
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 128 đường 3/4 – Phường Cam Linh – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 15-07-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Cam Ranh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-04-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Lương Văn Thắng Lương Văn Thắng
Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Kim Hưng Long

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Kim Hưng Long?

✓ Trả lời: 4200679241

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Kim Hưng Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Kim Hưng Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Kim Hưng Long?

✓ Trả lời: 128 đường 3/4 – Phường Cam Linh – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Kim Hưng Long là ai?

✓ Trả lời: Lương Văn Thắng Lương Văn Thắng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Kim Hưng Long?

✓ Trả lời: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

[ad_2]