Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Itechs

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Itechs

Cong Ty Co Phan Kiem Dinh Itechs
Mã Số Thuế: 4201919707
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 23 đường Gò Ngựa, thôn Phú Vinh 2, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 12-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lộc
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Itechs

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Itechs?

✓ Trả lời: 4201919707

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Itechs?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Itechs chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Itechs?

✓ Trả lời: Số 23 đường Gò Ngựa, thôn Phú Vinh 2, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Itechs là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Lộc

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Itechs?

✓ Trả lời: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

[ad_2]