Công Ty Cổ Phần Giới Đức Hương

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Giới Đức Hương

Cong Ty Co Phan Gioi Duc Huong
Mã Số Thuế: 4201959925
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 31 Văn Tiến Dũng, Khu VCN Phước Hải, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 13-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Tuấn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Giới Đức Hương

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Giới Đức Hương?

✓ Trả lời: 4201959925

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Giới Đức Hương?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Giới Đức Hương chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Giới Đức Hương?

✓ Trả lời: 31 Văn Tiến Dũng, Khu VCN Phước Hải, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Giới Đức Hương là ai?

✓ Trả lời: Phạm Quốc Tuấn

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Giới Đức Hương?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]