Công Ty Cổ Phần Du Lịch Trọng Điểm Nha Trang

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Trọng Điểm Nha Trang

Tiếng Anh:

FOCUS NHATRANG JSC

Cong Ty Co Phan Du Lich Trong Diem Nha Trang
Mã Số Thuế: 4201401023
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khu vực Bãi Tiên , khóm Đường Đệ – Phường Vĩnh Hoà – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 16-12-2011
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-12-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Chi Nguyễn Thị Duyên
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Du Lịch Trọng Điểm Nha Trang

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Du Lịch Trọng Điểm Nha Trang?

✓ Trả lời: 4201401023

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Du Lịch Trọng Điểm Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Du Lịch Trọng Điểm Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Du Lịch Trọng Điểm Nha Trang?

✓ Trả lời: Khu vực Bãi Tiên , khóm Đường Đệ – Phường Vĩnh Hoà – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Du Lịch Trọng Điểm Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đức Chi Nguyễn Thị Duyên

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Du Lịch Trọng Điểm Nha Trang?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]