Công ty cổ phần Du lịch Non Nước

[ad_1]

Công ty cổ phần Du lịch Non Nước

Cong ty co phan Du lich Non Nuoc
Mã Số Thuế: 4200685439
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 42B Đống Đa, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 18-04-2007
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-07-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Hồ Tân Phạm Huy Hải
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty cổ phần Du lịch Non Nước

Mã số thuế của Công ty cổ phần Du lịch Non Nước?

✓ Trả lời: 4200685439

Số điện thoại liên hệ Công ty cổ phần Du lịch Non Nước?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty cổ phần Du lịch Non Nước chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Du lịch Non Nước?

✓ Trả lời: 42B Đống Đa, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty cổ phần Du lịch Non Nước là ai?

✓ Trả lời: Hồ Tân Phạm Huy Hải

Ngành nghề chính của Công ty cổ phần Du lịch Non Nước?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]