Công Ty Cổ Phần Du Lịch – Khoáng Nóng Nha Trang Seafoods F17

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Du Lịch – Khoáng Nóng Nha Trang Seafoods F17

Tiếng Anh:

CTY CP DLKN NTSF F17

Cong Ty Co Phan Du Lich – Khoang Nong Nha Trang Seafoods F17
Mã Số Thuế: 4201112127
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 19, thôn Xuân Ngọc – Xã Vĩnh Ngọc – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 10-09-2009
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-09-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 100
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Ngô Văn ích Ngô Văn ích
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Du Lịch – Khoáng Nóng Nha Trang Seafoods F17

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Du Lịch – Khoáng Nóng Nha Trang Seafoods F17?

✓ Trả lời: 4201112127

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Du Lịch – Khoáng Nóng Nha Trang Seafoods F17?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Du Lịch – Khoáng Nóng Nha Trang Seafoods F17 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Du Lịch – Khoáng Nóng Nha Trang Seafoods F17?

✓ Trả lời: Tổ 19, thôn Xuân Ngọc – Xã Vĩnh Ngọc – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Du Lịch – Khoáng Nóng Nha Trang Seafoods F17 là ai?

✓ Trả lời: Ngô Văn ích Ngô Văn ích

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Du Lịch – Khoáng Nóng Nha Trang Seafoods F17?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]