Công Ty Cổ Phần Dnd Travel

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Dnd Travel

Cong Ty Co Phan Dnd Travel
Mã Số Thuế: 4201959844
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 58 Văn Tiến Dũng, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 12-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Dnd Travel

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dnd Travel?

✓ Trả lời: 4201959844

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Dnd Travel?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Dnd Travel chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Dnd Travel?

✓ Trả lời: 58 Văn Tiến Dũng, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Dnd Travel là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Tuấn

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Dnd Travel?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]