Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ôtô Nha Trang

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ôtô Nha Trang

Cong Ty Co Phan Dich Vu Oto Nha Trang
Mã Số Thuế: 4201958738
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 146 Nguyễn Khuyến, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 23-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Dũng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ôtô Nha Trang

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ôtô Nha Trang?

✓ Trả lời: 4201958738

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ôtô Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ôtô Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ôtô Nha Trang?

✓ Trả lời: 146 Nguyễn Khuyến, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ôtô Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Phạm Quốc Dũng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ôtô Nha Trang?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]