Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Khang

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Khang

Tiếng Anh:

BINH KHANG CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Dau Tu Xay Dung Binh Khang
Mã Số Thuế: 4201960310
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Căn 16, LK8-12 đường 60 Khu đô thị Mỹ Gia, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 20-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Phí Xuân Tuấn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Khang

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Khang?

✓ Trả lời: 4201960310

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Khang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Khang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Khang?

✓ Trả lời: Căn 16, LK8-12 đường 60 Khu đô thị Mỹ Gia, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Khang là ai?

✓ Trả lời: Phí Xuân Tuấn

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Khang?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]