Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phương Đông Nha Trang

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phương Đông Nha Trang

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Phat Trien Phuong Dong Nha Trang
Mã Số Thuế: 4201958985
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 9B Ngô Thời Nhiệm, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 28-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: NGUYỄN QUỐC TUẤN
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phương Đông Nha Trang

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phương Đông Nha Trang?

✓ Trả lời: 4201958985

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phương Đông Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phương Đông Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phương Đông Nha Trang?

✓ Trả lời: 9B Ngô Thời Nhiệm, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phương Đông Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: NGUYỄN QUỐC TUẤN

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phương Đông Nha Trang?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]