Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Cường Thịnh Land

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Cường Thịnh Land

Tiếng Anh:

Cuong Thinh Land Business And Investment Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Kinh Doanh Cuong Thinh Land
Mã Số Thuế: 4201921488
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số nhà 28 LK44 khu đô thị Mỹ Gia, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 29-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vương Tiến
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Cường Thịnh Land

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Cường Thịnh Land?

✓ Trả lời: 4201921488

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Cường Thịnh Land?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Cường Thịnh Land chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Cường Thịnh Land?

✓ Trả lời: Số nhà 28 LK44 khu đô thị Mỹ Gia, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Cường Thịnh Land là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Vương Tiến

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Cường Thịnh Land?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]