Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Biển Nam Hùng

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Biển Nam Hùng

Tiếng Anh:

NAMHUNG SEA., JSC

Cong Ty Co Phan Dau Tu Du Lich Bien Nam Hung
Mã Số Thuế: 4201116146
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 18 Biệt Thự – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 28-09-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-12-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Hoàng Lệ Hoa Hoàng Lệ Hoa
Ngành nghề chính: Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Biển Nam Hùng

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Biển Nam Hùng?

✓ Trả lời: 4201116146

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Biển Nam Hùng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Biển Nam Hùng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Biển Nam Hùng?

✓ Trả lời: 18 Biệt Thự – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Biển Nam Hùng là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Lệ Hoa Hoàng Lệ Hoa

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Biển Nam Hùng?

✓ Trả lời: Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

[ad_2]