Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dự Án Đông Nam Á

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dự Án Đông Nam Á

Tiếng Anh:

Southeast Asia Project Invesment Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Dau Tu Du An Dong Nam A
Mã Số Thuế: 4201917964
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 20A Trần phú, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 05-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Dũng
Ngành nghề chính: Trồng cây lâu năm khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dự Án Đông Nam Á

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dự Án Đông Nam Á?

✓ Trả lời: 4201917964

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dự Án Đông Nam Á?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dự Án Đông Nam Á chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dự Án Đông Nam Á?

✓ Trả lời: Số 20A Trần phú, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dự Án Đông Nam Á là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Văn Dũng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dự Án Đông Nam Á?

✓ Trả lời: Trồng cây lâu năm khác

[ad_2]