Công ty cổ phần đầu tư An Khê

[ad_1]

Công ty cổ phần đầu tư An Khê

Tiếng Anh:

AnKhe Investment Joint Stock Company

Cong ty co phan dau tu An Khe
Mã Số Thuế: 4200681748
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 78 Trần Phú, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 27-02-2007
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-02-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành Nguyễn Văn Thành
Ngành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công ty cổ phần đầu tư An Khê

Mã số thuế của Công ty cổ phần đầu tư An Khê?

✓ Trả lời: 4200681748

Số điện thoại liên hệ Công ty cổ phần đầu tư An Khê?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty cổ phần đầu tư An Khê chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư An Khê?

✓ Trả lời: 78 Trần Phú, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty cổ phần đầu tư An Khê là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Thành Nguyễn Văn Thành

Ngành nghề chính của Công ty cổ phần đầu tư An Khê?

✓ Trả lời: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]