Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Cam Ranh (nộp tiền thuê đất)

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Cam Ranh (nộp tiền thuê đất)

Cong Ty Co Phan Che Bien Go Cam Ranh (nop tien thue dat)
Mã Số Thuế: 4200449248-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 9 Lê Lợi, Tổ dân phố Trà Long – Phường Ba Ngòi – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-06-2001
Tổng số nhân viên trong công ty: 22
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Trương ân Trương Ân
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Cam Ranh (nộp tiền thuê đất)

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Cam Ranh (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: 4200449248-001

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Cam Ranh (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Cam Ranh (nộp tiền thuê đất) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Cam Ranh (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: Số 9 Lê Lợi, Tổ dân phố Trà Long – Phường Ba Ngòi – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Cam Ranh (nộp tiền thuê đất) là ai?

✓ Trả lời: Trương ân Trương Ân

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Cam Ranh (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

[ad_2]