Công Ty Cổ Phần Cá Tầm Việt Nam

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Cá Tầm Việt Nam

Tiếng Anh:

VIET NAM STURGEON JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Ca Tam Viet Nam
Mã Số Thuế: 0103467406
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 12B Hùng Vương – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 10-09-2009
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-05-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 50
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Lê Anh Đức Lê Anh Đức
Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Cá Tầm Việt Nam

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Cá Tầm Việt Nam?

✓ Trả lời: 0103467406

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Cá Tầm Việt Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Cá Tầm Việt Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Cá Tầm Việt Nam?

✓ Trả lời: 12B Hùng Vương – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Cá Tầm Việt Nam là ai?

✓ Trả lời: Lê Anh Đức Lê Anh Đức

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Cá Tầm Việt Nam?

✓ Trả lời: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

[ad_2]