Công ty cổ phần cà phê Việt Trang

[ad_1]

Công ty cổ phần cà phê Việt Trang

Tiếng Anh:

Công ty cổ phần cà phê Việt Trang

Cong ty co phan ca phe Viet Trang
Mã Số Thuế: 4200700479
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 103 đường 23/10, Phương Sơn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 15-06-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-08-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Trần Văn Huy Võ Ngọc Thanh
Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công ty cổ phần cà phê Việt Trang

Mã số thuế của Công ty cổ phần cà phê Việt Trang?

✓ Trả lời: 4200700479

Số điện thoại liên hệ Công ty cổ phần cà phê Việt Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty cổ phần cà phê Việt Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần cà phê Việt Trang?

✓ Trả lời: 103 đường 23/10, Phương Sơn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty cổ phần cà phê Việt Trang là ai?

✓ Trả lời: Trần Văn Huy Võ Ngọc Thanh

Ngành nghề chính của Công ty cổ phần cà phê Việt Trang?

✓ Trả lời: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]