Công Ty Cổ Phần Autiva

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Autiva

Tiếng Anh:

AUTIVA.JSC

Cong Ty Co Phan Autiva
Mã Số Thuế: 4200776710
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 19 Hương Sơn – Phường Phước Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 15-10-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-11-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hoàng Anh Đỗ Thị Hoàng Anh
Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Autiva

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Autiva?

✓ Trả lời: 4200776710

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Autiva?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Autiva chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Autiva?

✓ Trả lời: 19 Hương Sơn – Phường Phước Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Autiva là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Thị Hoàng Anh Đỗ Thị Hoàng Anh

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Autiva?

✓ Trả lời: Lập trình máy vi tính

[ad_2]