Công Ty Cổ Phần 52

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần 52

Tiếng Anh:

52

Cong Ty Co Phan 52
Mã Số Thuế: 4200851975
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 11A Trịnh Phong – Phường Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 03-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-02-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 50
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Trần Anh Vũ Trần Anh Vũ
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần 52

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần 52?

✓ Trả lời: 4200851975

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần 52?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần 52 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần 52?

✓ Trả lời: 11A Trịnh Phong – Phường Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần 52 là ai?

✓ Trả lời: Trần Anh Vũ Trần Anh Vũ

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần 52?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]