CN DNTN Tiền Tài

[ad_1]

CN DNTN Tiền Tài

CN DNTN Tien Tai
Mã Số Thuế: 5800382879-003
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 51B đường 23/10, Phương Sơn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 18-05-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-05-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tiền Đỗ Thị Chung
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới CN DNTN Tiền Tài

Mã số thuế của CN DNTN Tiền Tài?

✓ Trả lời: 5800382879-003

Số điện thoại liên hệ CN DNTN Tiền Tài?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của CN DNTN Tiền Tài chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của CN DNTN Tiền Tài?

✓ Trả lời: 51B đường 23/10, Phương Sơn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của CN DNTN Tiền Tài là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Xuân Tiền Đỗ Thị Chung

Ngành nghề chính của CN DNTN Tiền Tài?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]