CN Công ty CP Tân Đô

[ad_1]

CN Công ty CP Tân Đô

CN Cong ty CP Tan Do
Mã Số Thuế: 0101467739-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 95 Trần Nguyên Hãn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 10-07-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-10-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Như Nguyễn Đình Như
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới CN Công ty CP Tân Đô

Mã số thuế của CN Công ty CP Tân Đô?

✓ Trả lời: 0101467739-001

Số điện thoại liên hệ CN Công ty CP Tân Đô?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của CN Công ty CP Tân Đô chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của CN Công ty CP Tân Đô?

✓ Trả lời: 95 Trần Nguyên Hãn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của CN Công ty CP Tân Đô là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đình Như Nguyễn Đình Như

Ngành nghề chính của CN Công ty CP Tân Đô?

✓ Trả lời: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]