CN Công ty CP Phát hành Sách thành phố Hồ Chí Minh Nhà sách Fahasa Nha Trang

[ad_1]

CN Công ty CP Phát hành Sách thành phố Hồ Chí Minh Nhà sách Fahasa Nha Trang

CN Cong ty CP Phat hanh Sach thanh pho Ho Chi Minh Nha sach Fahasa Nha Trang
Mã Số Thuế: 0304132047-015
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 11 Lý Thánh Tôn, Vạn Thạnh – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 16-09-2008
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-10-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 55
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Thuận Lê Thị Thu Hà
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới CN Công ty CP Phát hành Sách thành phố Hồ Chí Minh Nhà sách Fahasa Nha Trang

Mã số thuế của CN Công ty CP Phát hành Sách thành phố Hồ Chí Minh Nhà sách Fahasa Nha Trang?

✓ Trả lời: 0304132047-015

Số điện thoại liên hệ CN Công ty CP Phát hành Sách thành phố Hồ Chí Minh Nhà sách Fahasa Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của CN Công ty CP Phát hành Sách thành phố Hồ Chí Minh Nhà sách Fahasa Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của CN Công ty CP Phát hành Sách thành phố Hồ Chí Minh Nhà sách Fahasa Nha Trang?

✓ Trả lời: 11 Lý Thánh Tôn, Vạn Thạnh – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của CN Công ty CP Phát hành Sách thành phố Hồ Chí Minh Nhà sách Fahasa Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Phạm Minh Thuận Lê Thị Thu Hà

Ngành nghề chính của CN Công ty CP Phát hành Sách thành phố Hồ Chí Minh Nhà sách Fahasa Nha Trang?

✓ Trả lời: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]