Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng tại thành phố Đà Nẵng

[ad_1]

Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng tại thành phố Đà Nẵng

Chi nhanh Tong Cong ty Xay dung Bach Dang tai thanh pho Da Nang
Mã Số Thuế: 4201121957
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Trạm phân phối Xi măng Ninh Thủy – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Ninh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Trần Minh Hòa Trần Minh Hòa
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng tại thành phố Đà Nẵng

Mã số thuế của Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng tại thành phố Đà Nẵng?

✓ Trả lời: 4201121957

Số điện thoại liên hệ Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng tại thành phố Đà Nẵng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng tại thành phố Đà Nẵng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng tại thành phố Đà Nẵng?

✓ Trả lời: Trạm phân phối Xi măng Ninh Thủy – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng tại thành phố Đà Nẵng là ai?

✓ Trả lời: Trần Minh Hòa Trần Minh Hòa

Ngành nghề chính của Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng tại thành phố Đà Nẵng?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]