Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hoà (nộp hộ)

[ad_1]

Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hoà (nộp hộ)

Chi nhanh ngan hang nong nghiep va phat trien nong thon tinh Khanh Hoa (nop ho)
Mã Số Thuế: 4200687700
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 02 Hùng Vương, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Võ Đức Chưởng
Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

Những câu hỏi liên quan tới Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hoà (nộp hộ)

Mã số thuế của Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hoà (nộp hộ)?

✓ Trả lời: 4200687700

Số điện thoại liên hệ Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hoà (nộp hộ)?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hoà (nộp hộ) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hoà (nộp hộ)?

✓ Trả lời: 02 Hùng Vương, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hoà (nộp hộ) là ai?

✓ Trả lời: Võ Đức Chưởng

Ngành nghề chính của Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hoà (nộp hộ)?

✓ Trả lời: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

[ad_2]