Chi nhánh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên – Công ty Cổ phần Mai Linh

[ad_1]

Chi nhánh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên – Công ty Cổ phần Mai Linh

Chi nhanh Nam Trung Bo va Tay Nguyen – Cong ty Co phan Mai Linh
Mã Số Thuế: 0300938037-019
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tầng 6, Cao ốc á Châu, số 25 Lê Lợi – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 12-12-2006
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2006
Người đại diện pháp luật: Hồ Minh Châu Hồ Minh Châu
Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Những câu hỏi liên quan tới Chi nhánh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên – Công ty Cổ phần Mai Linh

Mã số thuế của Chi nhánh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên – Công ty Cổ phần Mai Linh?

✓ Trả lời: 0300938037-019

Số điện thoại liên hệ Chi nhánh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên – Công ty Cổ phần Mai Linh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi nhánh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên – Công ty Cổ phần Mai Linh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên – Công ty Cổ phần Mai Linh?

✓ Trả lời: Tầng 6, Cao ốc á Châu, số 25 Lê Lợi – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi nhánh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên – Công ty Cổ phần Mai Linh là ai?

✓ Trả lời: Hồ Minh Châu Hồ Minh Châu

Ngành nghề chính của Chi nhánh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên – Công ty Cổ phần Mai Linh?

✓ Trả lời: Vận tải đường bộ khác

[ad_2]