Chi Nhánh Khánh Hòa-Công Ty Cổ Phần Hàng Không (Jetstar Pacific Airlines)


Chi Nhánh Khánh Hòa-Công Ty Cổ Phần Hàng Không (Jetstar Pacific Airlines)

Chi Nhanh Khanh Hoa-Cong Ty Co Phan Hang Khong (Jetstar Pacific Airlines)
Mã Số Thuế: 0301103030-005
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 61 Nguyễn Thị Minh Khai – Phường Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 25-10-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-09-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chung Huỳnh Khánh
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Chi Nhánh Khánh Hòa-Công Ty Cổ Phần Hàng Không (Jetstar Pacific Airlines)

Mã số thuế của Chi Nhánh Khánh Hòa-Công Ty Cổ Phần Hàng Không (Jetstar Pacific Airlines)?

✓ Trả lời: 0301103030-005

Số điện thoại liên hệ Chi Nhánh Khánh Hòa-Công Ty Cổ Phần Hàng Không (Jetstar Pacific Airlines)?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi Nhánh Khánh Hòa-Công Ty Cổ Phần Hàng Không (Jetstar Pacific Airlines) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi Nhánh Khánh Hòa-Công Ty Cổ Phần Hàng Không (Jetstar Pacific Airlines)?

✓ Trả lời: 61 Nguyễn Thị Minh Khai – Phường Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi Nhánh Khánh Hòa-Công Ty Cổ Phần Hàng Không (Jetstar Pacific Airlines) là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Chung Huỳnh Khánh

Ngành nghề chính của Chi Nhánh Khánh Hòa-Công Ty Cổ Phần Hàng Không (Jetstar Pacific Airlines)?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Mega Nha Trang - Tất tần tạt du lịch Nha Trang
Logo
Enable registration in settings - general