Chi nhánh DNTN Thương Mại Việt Tiến

[ad_1]

Chi nhánh DNTN Thương Mại Việt Tiến

Chi nhanh DNTN Thuong Mai Viet Tien
Mã Số Thuế: 4200368870-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Xuân Hoà, Ninh Phụng – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 23-04-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Ninh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-05-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 15
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Mai Xuân Toàn Lê Bắc
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Chi nhánh DNTN Thương Mại Việt Tiến

Mã số thuế của Chi nhánh DNTN Thương Mại Việt Tiến?

✓ Trả lời: 4200368870-001

Số điện thoại liên hệ Chi nhánh DNTN Thương Mại Việt Tiến?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi nhánh DNTN Thương Mại Việt Tiến chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi nhánh DNTN Thương Mại Việt Tiến?

✓ Trả lời: Thôn Xuân Hoà, Ninh Phụng – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi nhánh DNTN Thương Mại Việt Tiến là ai?

✓ Trả lời: Mai Xuân Toàn Lê Bắc

Ngành nghề chính của Chi nhánh DNTN Thương Mại Việt Tiến?

✓ Trả lời: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]