Chi Nhánh Công Ty TNHH Trung Thực Nha Trang

[ad_1]

Chi Nhánh Công Ty TNHH Trung Thực Nha Trang

Tiếng Anh:

NHA TRANG HONEST CO., LTD

Chi Nhanh Cong Ty TNHH Trung Thuc Nha Trang
Mã Số Thuế: 4201281975-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 6 hẻm Tuệ Tĩnh – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 07-03-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-03-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Đoàn Lan Hương
Ngành nghề chính: Điều hành tua du lịch

Những câu hỏi liên quan tới Chi Nhánh Công Ty TNHH Trung Thực Nha Trang

Mã số thuế của Chi Nhánh Công Ty TNHH Trung Thực Nha Trang?

✓ Trả lời: 4201281975-001

Số điện thoại liên hệ Chi Nhánh Công Ty TNHH Trung Thực Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi Nhánh Công Ty TNHH Trung Thực Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi Nhánh Công Ty TNHH Trung Thực Nha Trang?

✓ Trả lời: Số 6 hẻm Tuệ Tĩnh – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi Nhánh Công Ty TNHH Trung Thực Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Đoàn Lan Hương

Ngành nghề chính của Chi Nhánh Công Ty TNHH Trung Thực Nha Trang?

✓ Trả lời: Điều hành tua du lịch

[ad_2]