Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Dũng

[ad_1]

Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Dũng

Chi nhanh Cong ty TNHH Tien Dung
Mã Số Thuế: 6000531499-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: số 2 đường 2/4, Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 06-11-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-11-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Đặng Hoàng Kỳ Kiều Thị Hoàng Mai
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Dũng

Mã số thuế của Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Dũng?

✓ Trả lời: 6000531499-001

Số điện thoại liên hệ Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Dũng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Dũng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Dũng?

✓ Trả lời: số 2 đường 2/4, Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Dũng là ai?

✓ Trả lời: Đặng Hoàng Kỳ Kiều Thị Hoàng Mai

Ngành nghề chính của Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Dũng?

✓ Trả lời: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]