Chi Nhánh Công Ty TNHH Tân á Đại Thành Đắk Nông

[ad_1]

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tân á Đại Thành Đắk Nông

Chi Nhanh Cong Ty TNHH Tan a Dai Thanh Dak Nong
Mã Số Thuế: 6400033988-002
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 14, thôn Võ Cang – Xã Vĩnh Trung – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 04-04-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 04-04-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến Đỗ Văn Tiến
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Những câu hỏi liên quan tới Chi Nhánh Công Ty TNHH Tân á Đại Thành Đắk Nông

Mã số thuế của Chi Nhánh Công Ty TNHH Tân á Đại Thành Đắk Nông?

✓ Trả lời: 6400033988-002

Số điện thoại liên hệ Chi Nhánh Công Ty TNHH Tân á Đại Thành Đắk Nông?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi Nhánh Công Ty TNHH Tân á Đại Thành Đắk Nông chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi Nhánh Công Ty TNHH Tân á Đại Thành Đắk Nông?

✓ Trả lời: Tổ 14, thôn Võ Cang – Xã Vĩnh Trung – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi Nhánh Công Ty TNHH Tân á Đại Thành Đắk Nông là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Văn Tiến Đỗ Văn Tiến

Ngành nghề chính của Chi Nhánh Công Ty TNHH Tân á Đại Thành Đắk Nông?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm từ plastic

[ad_2]