Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhà Yến Nha Trang

[ad_1]

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhà Yến Nha Trang

Chi Nhanh Cong Ty TNHH Nha Yen Nha Trang
Mã Số Thuế: 0401451828-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 08 – 10 Lê Thành Phương – Phường Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 05-12-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-12-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hớn Trần Ngọc Hớn
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Những câu hỏi liên quan tới Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhà Yến Nha Trang

Mã số thuế của Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhà Yến Nha Trang?

✓ Trả lời: 0401451828-001

Số điện thoại liên hệ Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhà Yến Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhà Yến Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhà Yến Nha Trang?

✓ Trả lời: 08 – 10 Lê Thành Phương – Phường Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhà Yến Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Trần Ngọc Hớn Trần Ngọc Hớn

Ngành nghề chính của Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhà Yến Nha Trang?

✓ Trả lời: Bán buôn thực phẩm

[ad_2]