Chi Nhánh Công Ty TNHH Khải Hoành

[ad_1]

Chi Nhánh Công Ty TNHH Khải Hoành

Chi Nhanh Cong Ty TNHH Khai Hoanh
Mã Số Thuế: 0308349795-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Đầm Môn – Xã Vạn Thạnh – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 31-08-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Vạn Ninh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-07-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Lưu Trí Hùng Lưu Trí Hùng
Ngành nghề chính: Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản

Những câu hỏi liên quan tới Chi Nhánh Công Ty TNHH Khải Hoành

Mã số thuế của Chi Nhánh Công Ty TNHH Khải Hoành?

✓ Trả lời: 0308349795-001

Số điện thoại liên hệ Chi Nhánh Công Ty TNHH Khải Hoành?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi Nhánh Công Ty TNHH Khải Hoành chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi Nhánh Công Ty TNHH Khải Hoành?

✓ Trả lời: Thôn Đầm Môn – Xã Vạn Thạnh – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi Nhánh Công Ty TNHH Khải Hoành là ai?

✓ Trả lời: Lưu Trí Hùng Lưu Trí Hùng

Ngành nghề chính của Chi Nhánh Công Ty TNHH Khải Hoành?

✓ Trả lời: Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản

[ad_2]