Chi nhánh công ty TNHH đầu tư và thương mại Hà Anh

[ad_1]

Chi nhánh công ty TNHH đầu tư và thương mại Hà Anh

Chi nhanh cong ty TNHH dau tu va thuong mai Ha Anh
Mã Số Thuế: 0101480345-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 28A Bắc Sơn, Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 25-01-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-07-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 30
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Lê Anh Minh Lê Anh Minh
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Chi nhánh công ty TNHH đầu tư và thương mại Hà Anh

Mã số thuế của Chi nhánh công ty TNHH đầu tư và thương mại Hà Anh?

✓ Trả lời: 0101480345-001

Số điện thoại liên hệ Chi nhánh công ty TNHH đầu tư và thương mại Hà Anh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi nhánh công ty TNHH đầu tư và thương mại Hà Anh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi nhánh công ty TNHH đầu tư và thương mại Hà Anh?

✓ Trả lời: 28A Bắc Sơn, Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi nhánh công ty TNHH đầu tư và thương mại Hà Anh là ai?

✓ Trả lời: Lê Anh Minh Lê Anh Minh

Ngành nghề chính của Chi nhánh công ty TNHH đầu tư và thương mại Hà Anh?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]