Chi nhánh Công ty TNHH Đại lý Tàu biển Minh Khang Phú

[ad_1]

Chi nhánh Công ty TNHH Đại lý Tàu biển Minh Khang Phú

Chi nhanh Cong ty TNHH Dai ly Tau bien Minh Khang Phu
Mã Số Thuế: 0303321034-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 4 Bùi Thị Xuân – Phường Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 03-03-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-03-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Phạm Lan Chi Nguyễn Đại Đồng
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải

Những câu hỏi liên quan tới Chi nhánh Công ty TNHH Đại lý Tàu biển Minh Khang Phú

Mã số thuế của Chi nhánh Công ty TNHH Đại lý Tàu biển Minh Khang Phú?

✓ Trả lời: 0303321034-001

Số điện thoại liên hệ Chi nhánh Công ty TNHH Đại lý Tàu biển Minh Khang Phú?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi nhánh Công ty TNHH Đại lý Tàu biển Minh Khang Phú chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Công ty TNHH Đại lý Tàu biển Minh Khang Phú?

✓ Trả lời: 4 Bùi Thị Xuân – Phường Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi nhánh Công ty TNHH Đại lý Tàu biển Minh Khang Phú là ai?

✓ Trả lời: Phạm Lan Chi Nguyễn Đại Đồng

Ngành nghề chính của Chi nhánh Công ty TNHH Đại lý Tàu biển Minh Khang Phú?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải

[ad_2]