Chi nhánh Công ty TNH Một thành viên Xây dựng Cơ khí Gia Hoàng


Chi nhánh Công ty TNH Một thành viên Xây dựng Cơ khí Gia Hoàng

Chi nhanh Cong ty TNH Mot thanh vien Xay dung Co khi Gia Hoang
Mã Số Thuế: 0304948974-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 30 Bửu Đóa, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 24-08-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-11-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Hoà Hoàng Ngọc Hòa
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

Những câu hỏi liên quan tới Chi nhánh Công ty TNH Một thành viên Xây dựng Cơ khí Gia Hoàng

Mã số thuế của Chi nhánh Công ty TNH Một thành viên Xây dựng Cơ khí Gia Hoàng?

✓ Trả lời: 0304948974-001

Số điện thoại liên hệ Chi nhánh Công ty TNH Một thành viên Xây dựng Cơ khí Gia Hoàng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi nhánh Công ty TNH Một thành viên Xây dựng Cơ khí Gia Hoàng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Công ty TNH Một thành viên Xây dựng Cơ khí Gia Hoàng?

✓ Trả lời: 30 Bửu Đóa, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi nhánh Công ty TNH Một thành viên Xây dựng Cơ khí Gia Hoàng là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Ngọc Hoà Hoàng Ngọc Hòa

Ngành nghề chính của Chi nhánh Công ty TNH Một thành viên Xây dựng Cơ khí Gia Hoàng?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

Mega Nha Trang - Tất tần tạt du lịch Nha Trang
Logo
Enable registration in settings - general