Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Viễn Đông

[ad_1]

Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Viễn Đông

Chi nhanh Cong ty CP Duoc pham Vien Dong
Mã Số Thuế: 0303366109-006
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 06 Hoàng Diệu – Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 10-03-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-04-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Lê Văn Dũng Trần Đức Hoàng
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Viễn Đông

Mã số thuế của Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Viễn Đông?

✓ Trả lời: 0303366109-006

Số điện thoại liên hệ Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Viễn Đông?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Viễn Đông chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Viễn Đông?

✓ Trả lời: 06 Hoàng Diệu – Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Viễn Đông là ai?

✓ Trả lời: Lê Văn Dũng Trần Đức Hoàng

Ngành nghề chính của Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Viễn Đông?

✓ Trả lời: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]