Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hoàng Thành

[ad_1]

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hoàng Thành

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Hoang Thanh
Mã Số Thuế: 0304107097-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 86/4 Trần Phú – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 15-12-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-12-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thùy
Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Những câu hỏi liên quan tới Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hoàng Thành

Mã số thuế của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hoàng Thành?

✓ Trả lời: 0304107097-001

Số điện thoại liên hệ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hoàng Thành?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hoàng Thành chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hoàng Thành?

✓ Trả lời: 86/4 Trần Phú – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hoàng Thành là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Xuân Thùy

Ngành nghề chính của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hoàng Thành?

✓ Trả lời: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

[ad_2]