Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hòa Việt Tại Khánh Hòa

[ad_1]

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hòa Việt Tại Khánh Hòa

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Hoa Viet Tai Khanh Hoa
Mã Số Thuế: 3600262193-027
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Nông Trường – Xã Ninh Sim – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 14-02-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Ninh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-09-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Khiêm Nguyễn Lựu
Ngành nghề chính: Trồng cây hàng năm

Những câu hỏi liên quan tới Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hòa Việt Tại Khánh Hòa

Mã số thuế của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hòa Việt Tại Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 3600262193-027

Số điện thoại liên hệ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hòa Việt Tại Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hòa Việt Tại Khánh Hòa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hòa Việt Tại Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Thôn Nông Trường – Xã Ninh Sim – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hòa Việt Tại Khánh Hòa là ai?

✓ Trả lời: Trần Thanh Khiêm Nguyễn Lựu

Ngành nghề chính của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hòa Việt Tại Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Trồng cây hàng năm

[ad_2]