Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Opc Tại Nha Trang

[ad_1]

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Opc Tại Nha Trang

Tiếng Anh:

O.P.C

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Duoc Pham Opc Tai Nha Trang
Mã Số Thuế: 0302560110-007
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 70B Lê Hồng Phong – Phường Phước Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 05-10-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-01-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sót Nguyễn Sốt
Ngành nghề chính: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Opc Tại Nha Trang

Mã số thuế của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Opc Tại Nha Trang?

✓ Trả lời: 0302560110-007

Số điện thoại liên hệ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Opc Tại Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Opc Tại Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Opc Tại Nha Trang?

✓ Trả lời: 70B Lê Hồng Phong – Phường Phước Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Opc Tại Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Sót Nguyễn Sốt

Ngành nghề chính của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Opc Tại Nha Trang?

✓ Trả lời: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]