Chi Nhánh 2 Tại Khánh Hòa-Công Ty TNHH Ganesh

[ad_1]

Chi Nhánh 2 Tại Khánh Hòa-Công Ty TNHH Ganesh

Chi Nhanh 2 Tai Khanh Hoa-Cong Ty TNHH Ganesh
Mã Số Thuế: 4200763687-002
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 5A Phạm Văn Đồng, tổ 13 Đường Đệ – Phường Vĩnh Hoà – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 04-09-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 04-09-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 9
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Shree Prasad Kandel
Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Những câu hỏi liên quan tới Chi Nhánh 2 Tại Khánh Hòa-Công Ty TNHH Ganesh

Mã số thuế của Chi Nhánh 2 Tại Khánh Hòa-Công Ty TNHH Ganesh?

✓ Trả lời: 4200763687-002

Số điện thoại liên hệ Chi Nhánh 2 Tại Khánh Hòa-Công Ty TNHH Ganesh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi Nhánh 2 Tại Khánh Hòa-Công Ty TNHH Ganesh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi Nhánh 2 Tại Khánh Hòa-Công Ty TNHH Ganesh?

✓ Trả lời: 5A Phạm Văn Đồng, tổ 13 Đường Đệ – Phường Vĩnh Hoà – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi Nhánh 2 Tại Khánh Hòa-Công Ty TNHH Ganesh là ai?

✓ Trả lời: Shree Prasad Kandel

Ngành nghề chính của Chi Nhánh 2 Tại Khánh Hòa-Công Ty TNHH Ganesh?

✓ Trả lời: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

[ad_2]